Webbutik Om Malmbergs Finansiell information Kontakta oss | Sajtkarta |     Sverige
Produkthandbok

Bläddra i onlinekatalogen
Ladda ned PDF
(Logga in för katalog med priser)

Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Stämman ska hållas i Kumla eller i Stockholm. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget i de fall gällande aktiebolagslag så föreskriver.

Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat aktieutdelning, fastställande av årsredovisning, val av styrelseordförande, styrelseledamöter och i förekommande fall revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, hur valberedningen ska utses och om ansvarsfrihet för styrelsen och VD för det gångna året samt andra frågor som hänförts till stämman.

Protokoll från Årsstämman, 2016-04-21
Protokoll 2016-04-21

Protokoll från Årsstämman, 2015-04-23
Protokoll 2015-04-23

Protokoll från Årsstämman, 2014-04-24
Protokoll 2014-04-24

Protokoll från Årsstämman, 2013-04-23
Protokoll 2013-04-23

Protokoll från Årsstämman, 2012-04-26
Protokoll 2012-04-26

Protokoll från Årsstämman, 2011-04-28
Protokoll 2011-04-28
 Aktuellt
Öppet hus dagar Västerås, Uppsala och Arlandastad 29-30 mars
2017-03-07
Nu är det dags för vårens sista Öppet hus. Vi välkomnar Er till våra butiker i Västerås, Uppsala och Arlandastad on-to och bjuder på extra bra kampanjer samt serverar smörgåstårta båda dagarna kl 11-13.
Läs mer >>
Mässor 2017
2016-03-22
Malmbergs ställer ut på flera olika mässor under 2017. Läs sammanställningen här.
 
Stäng
Select your country:
Sverige Sverige Danmark Danmark UK England
Norge Norge Suomi Suomi Others All others
Välkommen till Malmbergs

Vänligen välj om du är företag eller privatperson

 

  Kom ihåg mitt val