Om Malmbergs - Malmbergs Elektriska AB

Om Malmbergs

"Malmbergs is a leading supplier of electric materials for contractors, industries and retailers on the Nordic market. We are making the path between manufacturers and customer as easy and cost-effective as possible."

Malmbergs Sverige startade sin nuvarande verksamhet 1981 då bolaget ändrade inriktning till att vara ett import-, agentur- och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar till elinstallatörer, grossister och industriföretag. Under senare år har Malmbergs ökat sina satsningar på utveckling av egna märkesvaror, EMV, genom att öka integrationen bakåt i tillverkningsledet med investeringar i såväl produktutveckling som design.