Finansiell information - Malmbergs Elektriska AB

Finansiell information

Aktiekurs - Malmbergsaktien

Kalender

  • Bokslutskommuniké 2017, 15 februari 2018
  • Årsredovisning 2017, april 2018
  • Delårsrapport Q1 januari-mars 2018, 18 april 2018
  • Årsstämma, 18 april 2018


Rapporter

Press/IR-kontakt

Jan Folke
Verkställande Direktör

Skicka e-brev
Tel: 019-58 77 00


Malmbergs på Remium