Finansiell information - Malmbergs Elektriska AB

Finansiell information


Aktiekurs - MalmbergsaktienKalender

  • Delårsrapport Q2, januari-juni 2024, 22 augusti 2024
  • Delårsrapport Q3, januari-september 2024, 21 november 2024
  • Bokslutskommuniké 2024, februari 2025
  • Årsredovisning 2024, april 2025
Rapporter

Johan Folke
Verkställande direktör

Skicka e-brev
Tel: 019-58 77 00