Finansiell information - Malmbergs Elektriska AB

Finansiell information


Aktiekurs - MalmbergsaktienKalender

  • Delårsrapport Q3, januari-september 2023, 23 november 2023
  • Bokslutskommuniké, 2023, 15 februari 2024
  • Årsredovisning, 2023, april 2024
  • Delårsrapport Q1, januari-mars 2024, 25 april 2024
  • Årsstämma, 25 april 2024
Rapporter

Johan Folke
Verkställande direktör

Skicka e-brev
Tel: 019-58 77 00