Finansiell information - Malmbergs Elektriska AB

Finansiell information

Aktieekurs - Malmbergsaktien

Kalender


- Delårsrapport Q3 jan-sept 2017, 23 nov 2017

- Bokslutskommuniké 2017, 15 feb 2018

- Årsredovisning 2017, april 2018

- Delårsrapport Q1 jan-mars 2018, 18 april 2018

- Årsstämma, 18 april 2018

Rapporter

Press/IR-kontakt

Jan Folke
Verkställande Direktör

Skicka e-brev
Tel: 019-58 77 00