Finansiell information - Malmbergs Elektriska AB

Finansiell information


Aktiekurs - Malmbergsaktien

  • Delårsrapport Q2 januari-juni 2020, 27 augusti 2020
  • Delårsrapport Q3 januari-september 2020, 26 november 2020
  • Bokslutskommuniké 2020, februari 2021
  • Årsredovisning 2020, april 2021


Rapporter

Johan Folke
Verkställande direktör

Skicka e-brev
Tel: 019-58 77 00