Finansiell information - Malmbergs Elektriska AB

Finansiell information


Aktiekurs - Malmbergsaktien

  • Bokslutskommuniké 2019, 12 februari 2020
  • Årsredovisning 2019, april 2020
  • Delårsrapport Q1 januari-mars 2020, 5 maj 2020
  • Årsstämma, 5 maj 2020


Rapporter

Johan Folke
Verkställande direktör

Skicka e-brev
Tel: 019-58 77 00